Door de ver­wach­te weers­om­stan­dig­he­den kun­nen de werk­zaam­he­den voor dit week­end helaas niet wor­den uit­ge­voerd. Het werk zal opnieuw wor­den inge­pland, naar ver­wach­ting van­af eind januari.

Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude (afrit 7) en Leidschendam/​N14 (afrit 8). Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. De werk­zaam­he­den zijn nodig ter voor­be­rei­ding op de bouw van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, dat hier gebouwd wordt om de aan­slui­ting te maken op de nieu­we weg N434. De eerst­vol­gen­de over­last­ge­ven­de weg­werk­zaam­he­den op het tra­ject staan in febru­a­ri 2019 gepland.

Nb. Werk­zaam­he­den zijn weers­af­han­ke­lijk. Bij aan­hou­dend slecht weer kan het zijn dat de werk­zaam­he­den opschuiven.

Rich­ting Den Haag
De inge­plan­de werk­zaam­he­den voor het week­end gaan niet door in ver­band met de weersomstandigheden.

Rich­ting Amsterdam
Maan­dag 22:30 – 5:30u HM 37,0 – 35,8 met om 1:30u een ver­keers­stop thv HM 39,6
Dins­dag 22:30 – 5:30u HM 37,0 – 35,8 met om 1:00u een ver­keers­stop thv HM 39,6 (Dit is een reservenacht)