Van­mor­gen vroeg is de twee­de onder­wa­ter­be­ton­stort gestart in de tun­nel­toe­rit voor de nieu­we N434 aan de A4-zij­de. Er wordt maar liefst 2.100 kuub onder­wa­ter­be­ton gestort, goed voor zo´n 200 beton­mixers vol. Het werk gaat nog de hele dag en nacht door, tot mor­gen­och­tend. Het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton is name­lijk een pro­ces dat tus­sen­tijds niet mag wor­den onder­bro­ken. Tot die tijd rij­den beton­mixers af en aan en con­tro­le­ren dui­kers of het onder water alle­maal goed ver­loopt. Bekijk hier het film­pje van de eer­ste beton­stort op 6 novem­ber en lees alles over hoe de dui­kers te werk gaan.

Klik op onder­staan­de foto´s om te vergroten:

Draai­en­de beton­mixers staan te wachten

Op de voor­grond een van de dui­kers die inspec­tie uitvoert

Het stor­ten van het beton

Voor­aan de bouw­kuip waar­van het beton 6 novem­ber is gestort. De kuip is bij­na leeggepompt.