Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude (afrit 7) en Leidschendam/​N14 (afrit 8). Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. Donderdagavond/​nacht en vrijdagavond/​nacht zijn ook toe­rit 6a (Zoe­ter­wou­de Rijn­dijk van­af N11) en toe­rit 7 Zoe­ter­wou­de Dorp afge­slo­ten in de rich­ting van Den Haag. Vrij­dag­nacht is de paral­lel­baan rich­ting Den Haag na afrit 7 afgesloten.

Hoofd­rij­baan rich­ting Den Haag afgesloten
Het ver­keer rijdt via de paral­lel­baan op de vol­gen­de tijden:

  • Maan­dag 3 decem­ber 22:00 - 5:00u HM 33,0 – 37,4
  • Dins­dag 4 decem­ber 22:00 - 5:00u HM 33,0 – 37,4
  • Woens­dag 5 decem­ber 22:00 – 5:00u HM 33,0 – 37,4
  • Don­der­dag 6 decem­ber 22:00 – 5:00u HM 33,0 – 37,4

Vrij­dag paral­lel­baan afge­slo­ten na afrit 7
Vrij­dag rijdt het door­gaand ver­keer op de A4 via de hoofd­rij­baan. De Paral­lel­rij­baan is na de afrit 7 Zoe­ter­wou­de Dorp afgesloten.

Donderdag/​vrijdag afge­slo­ten toe­rit­ten 6a en 7 rich­ting Den Haag

Don­der­dag en vrij­dag zijn ook toe­rit 6a Zoe­ter­wou­de Rijn­dijk van­af de N11 en toe­rit 7 Zoe­ter­wou­de Dorp afge­slo­ten tus­sen 21:00 – 5:00u in de rich­ting van Den Haag. De omlei­ding loopt over de A4 rich­ting Amster­dam waar­na men bij de aan­slui­ting 6 Hoog­ma­de kan keren om weer rich­ting Den Haag te rij­den (via de hoofdrijbaan).