Van­af van­daag is de Rhijn­hof­weg rich­ting de Toren­vliet­brug twee weken gestremd voor alle ver­keer na huis­num­mer 10. Comol5 rea­li­seert de defi­ni­tie­ve weg­aan­slui­ting van de Rhijn­hof­weg op de Wil­lem Eint­ho­ven­straat nabij de Torenvlietbrug.

De strem­ming gaat in op maan­dag­mor­gen 3 decem­ber a.s. 7.00 uur en duurt naar ver­wach­ting tot en met vrij­dag 14 decem­ber a.s. 16.00 uur.

Zowel fiets­ver­keer als auto­ver­keer van­af de Rhijn­hof­weg wordt omge­leid via de Ver­leng­de Was­se­naar­se­weg (rich­ting Cor­pus). Fiets- en auto­ver­keer rich­ting Lei­den rijdt via de Ver­leng­de Was­se­naar­se­weg onder de A44 door. Fiets­ver­keer rich­ting Kat­wijk kan via de Wil­lem Eint­ho­ven­straat (langs Cor­pus, Hil­ton en Ave­ry Deni­son) naar de nieu­we aan­slui­ting met het fiets­pad paral­lel aan de N206.

Het auto­ver­keer rich­ting Kat­wijk* volgt omlei­dings­rou­te K via de Ver­leng­de Was­se­naar­se­weg, Ende­gees­ter­straat­weg, Rhijn­gees­ter­straat­weg en Rhijn­zicht­weg naar Katwijk/​A44.

* In een eer­de­re ver­sie van dit bericht is een omlei­dings­rou­te voor auto­ver­keer rich­ting Kat­wijk genoemd via Corpus/​N206. Deze omlei­dings­rou­te is op ver­zoek van de weg­be­heer­der aan­ge­past naar de omlei­dings­rou­te via de Ver­leng­de Wassenaarseweg/​Rhijnzichtweg.