Deze week wordt er in de avond/​nacht gewerkt op de A44 bij Lei­den. De toe- en afrit­ten van Lei­den-West (8) zijn dan afge­slo­ten van­we­ge het opnieuw aan­bren­gen van asfalt na werk­zaam­he­den aan kabels en lei­din­gen. De tij­de­lij­ke beton­pla­ten wor­den weer ver­wij­derd. Het ver­keer wordt ter plaat­se omgeleid.

De werk­zaam­he­den zijn gepland voor maan­dag 6 en dins­dag 7 mei, waar­bij op bei­de dagen om 21.00 uur wordt gestart tot 05.00 uur de vol­gen­de ochtend.

Nage­ko­men bericht woens­dag 8 mei: Woens­dag en don­der­dag ston­den als reser­ve gepland, maar deze zijn niet nodig gebleken.