Van­daag staat het inhij­sen van het graaf­wiel op de plan­ning, wat een bij­zon­der schouw­spel op zal leve­ren. Het graaf­wiel, met een dia­me­ter van 11 meter en een gewicht van ruim 150 ton, is een van de eye­cat­chers van de tunnelboormachine.

In de och­tend til­len we eerst het graaf­wiel een stuk­je omhoog met een gro­te kraan, zodat we de blok­ken kun­nen weg­ha­len waar het graaf­wiel de afge­lo­pen weken op heeft gele­gen en waar de drie delen aan elkaar zijn gelast. Deze ruim­te is nodig om het graaf­wiel in ver­ti­ca­le posi­tie te bren­gen. Als alles goed ver­loopt, hij­sen we daar­na het graaf­wiel de start­schacht in.

Het is een flin­ke klus die zomaar de hele dag in beslag kan nemen. Het infor­ma­tie­cen­trum (Riet­pol­der­weg 19 Leid­schen­dam) is van­daag spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid extra open tus­sen 11.00 en 15.00 uur, dus wees wel­kom voor een kop­je kof­fie en mooi uit­zicht op de hijs­werk­zaam­he­den van­af het uitkijkpunt.

Nb. door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kan het zijn dat de plan­ning wij­zigt. Houd onder meer de Facebook­pa­gi­na Live­crowd Rijn­land­Rou­te in de gaten voor het laat­ste nieuws.