De aanleg van de nieuwe N434 tussen de A4 en A44 bij Leiden is een groot project. Het is dan ook niet zo gek dat het veranderingen met zich meebrengt voor de weggebruikers. Wat kom je straks zoal tegen op de A44 en A4, en bij de afritten Leiden-Zuid en Leiden-West?

A44, vanuit Den Haag van en naar Leiden-Zuid

In de nieuwe situatie vanuit Leiden Zuid naar Den Haag, rij je via de Haagse Schouwweg en de N206 naar de toerit Leiden-West. Omgekeerd vanuit Den Haag naar Leiden-Zuid, neem je vanaf de A44 de afslag Leiden-West. Daarna sla je twee keer rechtsaf om richting Leiden-Zuid te rijden.

Wat verandert er en waarom?

Op dit moment neem je simpelweg de gelijknamige aansluiting Leiden-Zuid. In de nieuwe situatie is ‘Leiden-Zuid’ direct op de A44 aangesloten. Je kunt hier dus alleen van en naar de N434 , de Corbulotunnel en A4. Deze nieuwe aansluiting van de A44 op N434 vormt het nieuwe knooppunt Ommedijk. Het voordeel van deze nieuwe situatie is dat het verkeer, dat nu met de N206 dwars door Leiden rijdt en deels ook door de wijk Stevenshof, straks langs de stad over de N434 rijdt. De RijnlandRoute haalt het verkeer uit de stad

A44, vanuit Amsterdam naar Den Haag: via knooppunt Ommedijk

Vanuit Amsterdam richting Den Haag, kun je vanaf de parallelrijbaan van de A44 en het nieuwe knooppunt Ommedijk de N434 oprijden, richting Corbulotunnel en A4. Via de doorgaande baan van de A44 rij je nog gewoon door richting Den Haag.

Wat verandert er?

Vanuit Amsterdam kun je nu ter hoogte van Leiden kiezen om via de parallel rijbaan en de A4 naar Den Haag te rijden of via de Hoofdrijbaan en de N44 zoals vanouds.

A44, vanuit Den Haag en vanuit Amsterdam: Afslag Leiden-West

Afhankelijk van je bestemming kies je de eerste of de tweede afrit. Als je vanuit Den Haag naar Leiden wil, neem je de eerste afrit Leiden-West. Aan het einde daarvan sla je rechtsaf, richting Leiden.

Als je vanuit Den Haag richting Katwijk wil, neem je vanaf de A44 de tweede afrit Leiden-West. Deze leid je rechtsom in een boog onder de A44 door, richting Katwijk.

Vanuit Amsterdam geldt eenzelfde nieuwe situatie, maar dan in spiegelbeeld. Voor richting Katwijk neem je de eerste afrit Leiden-West. Aan het einde daarvan sla je rechtsaf, richting Katwijk. Wil je naar Leiden, dan neem je de tweede afslag Leiden-West. Deze leid je in een boog rechtsom onder de A44 door, richting Leiden.

Wat verandert er en waarom?

Als je in de huidige situatie vanuit beide richtingen op de A44 afslag Leiden-West neemt, word je aan het eind van de afslag via een ‘gevlochten diamantaansluiting’ (DDI) richting Leiden en richting Katwijk geleid. Als je onder het viaduct doorgaat, rij je hier een stukje aan de linkerkant van de weg. Dit is in de nieuwe situatie niet meer het geval.

Het voordeel van de nieuwe situatie is dat er vanaf de A44 geen links afslaand en elkaar kruisend verkeer meer is. Het verkeer stroomt hierdoor beter en veiliger door. Je kunt vanaf de A44 vrij beide kanten op rijden. Links afslaand, kruisend verkeer is er in beide richtingen nog wel vanaf de N206 naar de A44 toe. Hier wordt echter het aantal voorsorteerstroken uitgebreid naar 2, zodat de hinder van het kruisend verkeer beperkt blijft.

A44 in beide richtingen

Tussen Leiden-West en het nieuwe knooppunt Ommedijk wordt de weg per richting verbreed naar 4 rijstroken. En er is dan sprake van een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. Tussen Wassenaar en Leiden komen op knooppunt Ommedijk aansluitingen van de nieuwe N434 op de A44.

Wat verandert er en waarom?

Deze wijzigingen hebben te maken met de aansluiting van de nieuwe N434 op de A44. De verbreding naar vier rijstroken is gerealiseerd om doorstromend verkeer te scheiden van verkeer dat op de parallelrijbaan in- en uitvoegt.

A4 richting Amsterdam en richting Den Haag

In de nieuwe situatie heeft de A4 op de parallelbanen vanuit beide richtingen een afslag waarmee je op de nieuwe N434 komt. Je rijdt de Corbulotunnel in richting Leiden-West, Wassenaar en Katwijk. Dit geheel vormt het nieuwe knooppunt Hofvliet.

Tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet wordt de A4 opnieuw ingericht. De bestaande parallelrijbanen worden aan beide kanten verlengd tot aan knooppunt Hofvliet. De hoofdrijbanen en de parallelrijbaan krijgen elk twee rijstroken. In beide richtingen wordt de A4 tussen knooppunt Hofvliet en N14 (Leidschendam) naar binnen toe verbreed naar 2 x 4 rijstroken.

Wat verandert er en waarom?

Als je nu op de A4 rijdt, ga je bij recreatiegebied Vlietland in beide richtingen onder de nieuwe fly-overs door. De A4 is op dit punt een klein stukje oostwaarts verlegd, richting de Oostvlietpolder. Dankzij deze ingreep blijven de molen Zelden van Passe en de Meerburgwatering behouden.

De wijzigingen op de A4 hebben te maken met de aansluiting van de nieuwe N434. De verbreding naar vier rijstroken is gerealiseerd om doorstromend verkeer te scheiden van verkeer dat op de parallelrijbaan in- en uitvoegt.

Kijk ook eens op de RijnlandRoute in beeld.