In het week­end van 7 tot en met 10 mei wordt er gewerkt op de A4 rich­ting Den Haag ter hoog­te van Leiden.

Vrijdag/​zaterdag paral­lel­baan incl. toe­rit­ten dicht

Van vrij­dag 7 mei 21.00 uur – zater­dag 8 mei 23.59 uur bren­gen we ZOAB aan op de paral­lel­baan. Toe­rit­ten N11 en 7 rich­ting Den Haag zijn dicht, afrit­ten bij N11 en 7 zijn open. Voor bei­de toe­rit­ten geldt de omlei­ding via de A4 rich­ting Amster­dam, keren bij aan­slui­ting Hoog­ma­de (6).

Zondag/​maandag hoofd­rij­baan dicht, paral­lel­baan incl. aan­slui­tin­gen open

Van zon­dag 9 mei 00.00 uur tot en met maan­dag 10 mei 05.00 uur vin­den er werk­zaam­he­den plaats op de hoofd­rij­baan. De paral­lel­baan inclu­sief aan­slui­tin­gen zijn open.