Woens­dag 23 sep­tem­ber vindt op his­to­ri­sche wij­ze de bekend­ma­king plaats van de tun­nel die straks de A4 met de A44 bij Lei­den ver­bindt. Je bent van har­te uit­ge­no­digd om deze mijl­paal digi­taal te vol­gen via een livestream.

Ont­hul­ling

Na een inten­sie­ve peri­o­de van boren zijn de twee tun­nel­bui­zen voor de nieu­we N434 gereed. De komen­de peri­o­de wordt de tun­nel ver­der afge­bouwd, inge­richt en voor­be­reid voor inge­bruik­na­me. Met het berei­ken van deze mijl­paal vin­den wij het ook tijd om de naam van de tun­nel bekend te maken.

De ont­hul­ling vindt plaats in aan­we­zig­heid van minis­ter Cora van Nieu­wen­hui­zen, gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len en wet­hou­ders Eri­ka Spil (Voor­scho­ten) en Ash­ley North (Lei­den).

Livestream

Via: rijnlandroute.nl/livestream krijg je toe­gang tot de livestream. De uit­zen­ding begint op woens­dag 23 sep­tem­ber om 16.15 uur, en duurt tot ca. 17.15 uur.

Pro­gram­ma

Via de livestream is het vol­gen­de pro­gram­ma te volgen:

  • 16.15 – 16.25 uur: Welkomstwoord
  • 16.25 – 16.45 uur: Inter­views met minis­ter, gede­pu­teer­de en wethouders
  • 16.45 – 17.15 uur: Fees­te­lij­ke ont­hul­ling van de naam