Deze week zijn we gestart met het plaat­sen van de eer­ste kabel­ko­ke­r­ele­men­ten in de tun­nel. Het weg­dek komt straks op zo’n 3 meter hoog­te, daar­on­der komen de kabels en lei­din­gen voor alle tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties waar­on­der de ver­lich­ting, het brand­meld­sys­teem, de nood­te­le­foons en de slag­boom. Hier­voor leg­gen we een kabel­ko­ker aan, die bestaat uit pre­fab beton­nen ele­men­ten van maar liefst 2,5 meter hoog, hoog genoeg voor onze mon­teurs om er straks door­heen te lopen. Elk ele­ment is 2 meter lang, voor 1 tun­nel­buis van 2,25 km zijn ruim 1.100 ele­men­ten nodig.