Afge­lo­pen week­end was het der­de afslui­tings­week­end op de A4, waar­in Comol5 in opdracht van Rijks­wa­ter­staat werk­zaam­he­den uit­voer­de voor de aan­leg van een dui­ker. Daar­naast lift­ten we mee op de afslui­ting om werk­zaam­he­den uit te voe­ren voor de ver­leg­ging van de A4. Ter plaat­se van molen Zel­den van Pas­se bou­wen we hier het nieu­we knoop­punt Hof­vliet dat aan­sluit op de geboor­de tun­nel onder Voorschoten. 

Komend week­end, van 18 t/​m 21 sep­tem­ber, is het vier­de afslui­tings­week­end. Op maan­dag 21 sep­tem­ber van­af 05.00 uur is de rij­baan rich­ting Den Haag ver­legd naar de defi­ni­tie­ve loca­tie, en loopt dan onder het eer­ste deel van de fly-overs van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet door. In het vijf­de afslui­tings­week­end, van 9 t/​m 12 okto­ber, ver­leg­gen we de rij­baan rich­ting Amsterdam.

Bekijk de foto’s van de werk­zaam­he­den van de eer­ste drie weekenden.