De gevlochten diamantaansluiting bij Leiden-West is opengesteld voor verkeer. Aannemerscombinatie Comol5 heeft de oplossing bedacht in opdracht van de provincie Zuid-Holland om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de RijnlandRoute.

In de nieuwe verkeerssituatie rijdt het verkeer op een natuurlijke manier over een korte lengte aan de linkerkant van de weg. Met behulp van verkeerslichten, belijning, verkeersborden, barriers en zichtschermen tussen de rijstroken wordt het verkeer in goede banen geleid. Zo’n verkeerssituatie wordt in Amerika al vaker toegepast. Het verkeer hoeft minder vaak te kruisen. Het gevolg is dat het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de RijnlandRoute veilig en goed blijft doorstromen.

Veilig, overzichtelijk en duidelijk

De toepassing van deze vernieuwende verkeersoplossing in Leiden-West is vooraf door een panel van verkeersexperts en weggebruikers getest op veiligheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid.

Definitieve inrichting aansluiting Leiden-West

Op de aansluiting Leiden-West staat het verkeer nu regelmatig vast. Daarom wordt deze, als onderdeel van de RijnlandRoute, opnieuw ingericht. In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen.

Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West. Daardoor kunnen fietsers hier in de toekomst ook veiliger en sneller doorrijden.