Van­af 5 juni wordt gestart met het aan­bren­gen van dam­wan­den voor de dui­ker­brug bij de Vin­ke­sloot en Bak­ker­sloot (bij recre­a­tie­ge­bied Vlietland/​Meeslouwerplas). Het aan­bren­gen van de dam­wan­den kan hoor­baar zijn in de omge­ving. Tij­dens de werk­zaam­he­den wordt de vaar­weg van de Bak­ker­sloot iets ver­smald, het vaar­ver­keer blijft door­gang vin­den. Het werk wordt gefa­seerd uit­ge­voerd in de maan­den juni en juli. In totaal wor­den er gedu­ren­de ca. 15 werk­da­gen dam­wan­den aangebracht.