Vanaf 5 juni wordt gestart met het aanbrengen van damwanden voor de duikerbrug bij de Vinkesloot en Bakkersloot (bij recreatiegebied Vlietland/Meeslouwerplas). Het aanbrengen van de damwanden kan hoorbaar zijn in de omgeving. Tijdens de werkzaamheden wordt de vaarweg van de Bakkersloot iets versmald, het vaarverkeer blijft doorgang vinden. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd in de maanden juni en juli. In totaal worden er gedurende ca. 15 werkdagen damwanden aangebracht.