De nieu­we aan­slui­ting Lei­den-West is open­ge­steld voor ver­keer. Afge­lo­pen week­end is hier een gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting gemaakt, voor een vei­li­ge door­stro­ming tij­dens de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te de komen­de 2,5 jaar.