Op vrij­dag 22 juli van 21.00 uur tot 09.00 uur de vol­gen­de och­tend is de paral­lel­baan A4 rich­ting Den Haag afge­slo­ten in ver­band met een asfal­tre­pa­ra­tie. Ook de toe­rit Zoe­ter­wou­de (7) is dan dicht. De hoofd­rij­baan blijft gewoon beschik­baar. Ver­keer kan toe­rit 6a en 7 rich­ting Amster­dam nemen, en dan ver­vol­gens bij afrit 6 (Hoog­ma­de) keren om de A4 rich­ting Den Haag te nemen.

Het gaat om een tij­de­lij­ke asfal­tre­pa­ra­tie, de defi­ni­tie­ve repa­ra­tie wordt later deze zomer uit­ge­voerd. Wan­neer het werk defi­ni­tief is inge­pland, volgt meer informatie.