Vori­ge week­ein­de ver­wij­der­de Bos­ka­lis het val van de oude brug, daar­na is als eer­ste het con­tra­ge­wicht ver­wij­derd dat zorg­de voor de hef­boom­wer­king van de brug. De oude brug krijgt een reno­va­tie; daar­voor wor­den de komen­de weken de rand­ele­men­ten, gelei­de­rails en het asfalt (weg­dek) ver­wij­derd. In de ver­diep­te lig­ging zie je steeds meer hou­ten lamel­len ver­schij­nen die straks o.a. de basis vor­men voor plan­ten die zor­gen voor een groen natuur­lijk ‘land­schap’ langs de Tjal­ma­weg. Lees meer hier­over in deze bouwupdate.