De opbouw van de schei­dings­in­stal­la­tie is in vol­le gang. Als straks het boren van de tun­nel van start gaat, wordt in deze instal­la­tie de ben­to­niet en de afge­gra­ven boor­grond weer van elkaar geschei­den, waar­na de ben­to­niet kan wor­den her­ge­bruikt. De grond wordt ver­vol­gens her­ge­bruikt om de Mees­lou­werplas te ver­on­die­pen, een ander pro­ject van de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land. De instal­la­tie staat vlak naast de A4.