Op dit moment is het tun­nel­team druk bezig met de mon­ta­ge van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. De com­ple­te fabriek, met boor­schild, graaf­wiel en volg­trei­nen, wordt in delen de start­schacht inge­he­sen. Een flin­ke klus die 24 uur per dag door­gaat, 7 dagen per week. Van­daag was de aan­drij­ver aan de beurt, met een gewicht van maar liefst 151 ton een van de zwaar­ste onder­de­len van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk hier de foto’s hoe dat in z’n werk gaat.

De aan­drij­ver moest met behulp van een twee­de kraan eerst recht gehan­gen wor­den. Ver­vol­gens wer­den de hijs­ogen ver­wij­derd en kon de kraan in posi­tie wor­den gebracht. Na het aan­bren­gen van de extra bal­last kon de kraan het zwa­re object voor­zich­tig naar bene­den laten zakken.

Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wordt don­der­dag 9 mei het graaf­wiel, met een dia­me­ter van 11 meter, de start­schacht ingehesen.