As. vrij­dag en zater­dag voe­ren we her­stel­werk­zaam­he­den uit aan de Hof­vliet­weg (nabij de A4 rich­ting Vliet­land). Vliet­land blijft gewoon bereik­baar, tij­dens de werk­zaam­he­den maakt het ver­keer gebruik van de rou­te over de bouwweg.

De werk­zaam­he­den

Op vrij­dag­mid­dag 3 mei van­af 16:00 uur tot zater­dag 4 mei 17:00 uur her­stel­len we de Hof­vliet­weg op het deel onder de tij­de­lij­ke brug. Een aan­tal van de beton­pla­ten wordt wat vlak­ker gelegd en een aan­tal ver­van­gen. Hier­voor is het nood­za­ke­lijk het ver­keer van en naar Vliet­land over de bouw­weg te laten rij­den. Het ver­keer maakt hier­bij ook gebruik van de brug over de Hof­vliet­weg heen. Omdat het laat­ste stuk­je van de bouw­weg smal is, zal het ver­keer om en om pas­se­ren. Het ver­keer wordt hier gere­geld met een verkeerslicht.