De op- en afrit op de A44 voor het bouw­ver­keer is afge­lo­pen nacht geas­fal­teerd en van­daag vin­den de afron­den­de werk­zaam­he­den plaats. Direct na het week­end, op maan­dag 22 janu­a­ri wordt de op-/af­rit in gebruik genomen.

De op-/af­rit ´10b´ is aan­ge­legd spe­ci­aal voor de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te, zodat het bouw­ver­keer van­af de A44 direct de bouw­plaats kan berei­ken en omge­keerd. Op deze manier wordt het onder­lig­gend wegen­net ont­last. In de komen­de peri­o­de wordt op deze loca­tie onder meer een bouw­weg aan­ge­legd en vin­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats voor de bouw van de ont­vangst­schacht voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne en de ver­diep­te ligging.