Op zater­dag 27 janu­a­ri van 06.00 tot 19.00 uur is de Voorschoterweg/​Valkenburgseweg voor door­gaand ver­keer gestremd ter hoog­te van de A44. Alles blijft bereik­baar, ech­ter van­af 1 kant. De strem­ming is nodig om werk­zaam­he­den uit te voe­ren aan de riolering.

Het door­gaand auto- en fiets­ver­keer tus­sen Kat­wijk en Wassenaar/​Leiden wordt omge­leid via de Ples­man­laan en de Haag­se Schouw en vice ver­sa. De omlei­dings­rou­te wordt aan­ge­ge­ven met gele bebording.

Omwo­nen­den heb­ben een brief ontvangen.