Na de open­stel­ling van de bypass voor het ver­keer rich­ting Den Haag is het nu de beurt aan het ver­keer in de rich­ting van Amster­dam. Van­af van­och­tend kun­nen ook zij gebruik­ma­ken van de bypass op de A44 bij Leiden/​Wassenaar. De bypass is nodig om werk­ruim­te te cre­ë­ren voor de werk­zaam­he­den aan het nieu­we knoop­punt Ommedijk.

Artist impres­sie toe­kom­sti­ge situ­a­tie knoop­punt Ommedijk