De afge­lo­pen dagen is de ont­vangst­schacht onder water gezet, ter voor­be­rei­ding op de aan­komst van tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia. Het water in de bouw­kuip staat net zo hoog als het grond­wa­ter­peil. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort. De tun­nel­boor­ma­chi­ne komt dus onder water aan. Wan­neer het boor­schild vol­le­dig in de bouw­kuip staat, alle tun­nel­rin­gen zijn gebouwd en de tun­nel water­dicht is kan het water uit de bouw­kuip weer wor­den weggepompt.