De Omme­dijk­se­weg nabij bedrij­ven­ter­rein Maal­drift schuift een klein stuk­je op, om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Op vrij­dag 29 juni wordt er asfalt aan­ge­bracht, op zater­dag wordt de berm net­jes aan­ge­slo­ten op het weg­dek. Maan­dag 2 juli wordt de zoge­he­ten bypass in gebruik geno­men. Er is geen hin­der voor het ver­keer. Het nieu­we knoop­punt Omme­dijk zorgt straks voor een aan­slui­ting van de A44 op de nieu­we N434.