Aan de oostzijde van de A44 wordt nabij de Stevenshof een geluidsscherm gebouwd. Comol5 plaatst een deel van dit scherm al vóórdat de werkzaamheden aan de A44 en de toe- en afritten starten. Op deze manier vervult het geluidsscherm niet alleen een functie vanaf het moment van ingebruikname van de RijnlandRoute, maar wordt de geluidshinder al beperkt in de bouwfase. Het eerste deel van het geluidsscherm wordt gebouwd tussen de Heintje Davidsweg en het bedrijventerrein Westwal.

Van 9 juli t/m 13 juli a.s. wordt een deel van het aangebrachte zand verwijderd. Het zandpakket was aangebracht om de grond voldoende te laten inklinken. Van 16 juli t/m 20 juli gaan wij de funderingspalen aanbrengen. Onder elke stijl (staander) van het definitieve geluidsscherm wordt een funderingspaal aangebracht. Deze funderingspalen worden in de grond getrild. In de periode tussen 23 juli en begin oktober van dit jaar worden de betonnen en glazen panelen en de vluchtdeuren geplaatst.

De afvoer van zand en de aanvoer van materiaal en materieel voor het geluidsscherm vindt plaats via de route Haagse Schouwweg – een stukje Stevenshofdreef – Hadewychlaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00-17.00 uur.