Stralend weer, een grote vrachtwagen en zo’n 120 enthousiaste kinderen. Drie ingrediënten voor een geslaagde dode hoek demonstratie op twee basisscholen in de Leidse wijk Stevenshof. Op maandag 2 juli organiseerde aannemerscombinatie Comol5, die in opdracht van Provincie Zuid-Holland het eerste deel van de de RijnlandRoute aanlegt, een educatieve ochtend over de ‘dode hoek’.

Martine Leewis, wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte van gemeente Leiden, gaf het startschot van de demonstratie, waarna de kinderen vlak naast het schoolplein bij een grote vrachtwagen konden zien wat de chauffeur vanuit zijn cabine ziet en vooral wat hij niet ziet. Onder het motto ‘Ben jij in beeld?’ werden fietslampjes uitgedeeld.

Comol5 heeft voor de start van het project maatregelen genomen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo’n 85% van het benodigde zand wordt over het water vervoerd en aan de A44-zijde van het project is een aparte af-/oprit voor bouwverkeer aangelegd, zodat het verkeer niet over het lokale wegennet hoeft te rijden. Ook aan de A4-zijde komt een speciale afrit.

Foto’s Desiree Schippers