Deze zomer vol­tooi­den we na ruim 3,5 jaar bou­wen de A4 en de A44. Om het ver­keer zo min moge­lijk te hin­de­ren is de ver­bre­ding van de rijks­we­gen en de nieuw­bouw van de via­duc­ten en fly-overs in fases aan­ge­pakt. Zon­der dat de weg­ge­brui­ker daar veel van merk­te, ver­leg­den we de rij­ba­nen en bouw­den steeds een stuk­je ver­der. Op de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk is het beton­werk gereed. Hoe­wel de bomen en het groen nog moe­ten wor­den terug gebracht – dat gebeurt het komen­de plant­sei­zoen – kun je al goed zien hoe het gewor­den is. Kijk met ons mee naar de voort­gang van de A4, A44 en N434 van­uit de lucht.