Bij de bouw­put voor de boor­tun­nel N434 wordt vrij­dag 11 janu­a­ri een nieuw uit­kijk­punt geo­pend. Het uit­kijk­punt is onder bege­lei­ding te bezoe­ken tij­dens ope­nings­tij­den van het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te. Voor meer infor­ma­tie over loca­tie en ope­nings­tij­den kijk op www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum

Van­uit het uit­kijk­punt is zicht op de bouw­kuip voor de tun­nel­toe­rit van de nieu­we N434 en de aan­slui­ting met de A4. Komend voor­jaar wordt in de ca. 20 meter die­pe bouw­kuip de tun­nel­boor­ma­chi­ne opge­bouwd die de tun­nel voor de N434 gaat boren.