Van­daag is de ver­leg­de Hof­vliet­weg in gebruik geno­men. De weg is een stuk­je opge­scho­ven om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, dat straks zorgt voor de ver­bin­ding tus­sen de bestaan­de A4 en de nieu­we N434.

Op de ach­ter­grond van de foto zijn de eer­ste fun­de­rings­pa­len te zien die zijn aan­ge­bracht voor de fly-overs van het knoop­punt Hofvliet.

Lees hier meer over de ver­leg­ging van de weg en de werk­zaam­he­den voor het nieu­we knoop­punt Hof­vliet.