Bij de aan­pak van de Tjal­ma­weg is veel aan­dacht voor duur­zaam­heid. Enke­le voorbeelden:

  • Zand wordt zoveel moge­lijk over water ver­voerd i.p.v. over de weg.
  • Er is min­der beton nodig voor de ver­diep­te lig­ging van de weg door gebruik van een folie­con­struc­tie. De wan­den langs de N206 wor­den bekleed met ca 25.000 klim- en hangplanten.
  • In de wan­den van de ver­diep­te Tjal­ma­weg (een zoge­naam­de bio­ba­sed lamel­len­wand) wor­den gere­cy­cle­de mate­ri­a­len zoals kle­ding en tex­tiel verwerkt.
  • De vlon­ders en meu­bi­lair onder de Toren­vliet­brug wor­den gemaakt van bio-com­po­siet, met gras als groot­ste bestandsdeel.