De N206 ir. G. Tjalmaweg is begin juli – tussen de N441 en de A44 (Leiden-West) – een aantal avonden/nachten (4 t/m 7 juli) en het weekend van 8 t/m 11 juli afgesloten. De aannemers Comol5 en Boskalis combineren dan hun werkzaamheden op en nabij de Torenvlietbrug, om de hinder voor het verkeer en omgeving zoveel mogelijk te beperken. Autoverkeer en fietsers worden omgeleid via bebording. Vanaf maandagochtend 11 juli rijdt het verkeer tussen Leiden en Katwijk over de nieuwe Torenvlietbrug.

Avond-/nachtafsluitingen maandag 4 t/m donderdag 7 juli 2022

De Tjalmaweg is van maandag 4 juli tot en met donderdag 7 juli in de avonden en nachten afgesloten voor autoverkeer, tussen 20.00 uur en 06.00 uur. De afsluiting is op het deel tussen de N441 en de Willem Einthovenstraat. De Willem Einthovenstraat blijft bereikbaar vanuit de richting Leiden. Ook de aansluiting Leiden-West (toe-/afritten A44) blijft toegankelijk. Fietsers hebben deze avonden/nachten gewoon doorgang over de Torenvlietbrug.

Weekendafsluiting vrijdag 8 t/m maandag 11 juli

In het weekend is de Tjalmaweg in beide richtingen afgesloten, van vrijdag 8 juli 21.00 uur t/m maandag 11 juli 05.00 uur.  De weg is afgesloten tussen de aansluiting met de N441 en de Rhijnhofweg, inclusief de Torenvlietbrug en een deel van de aansluiting Leiden-West (A44). De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Bedrijven van het Bio Science park en o.a. Corpus zijn bereikbaar via de Wassenaarseweg. Voor de toe-/afritten A44 geldt:

  • Afrit Leiden-West A44 vanuit Amsterdam is geheel dicht
  • Toerit Leiden-West A44 richting Den Haag is geheel dicht
  • Afrit Leiden-West A44 vanuit Den Haag richting Katwijk is geheel dicht
  • Afrit Leiden-West A44 vanuit Den Haag richting Leiden is 2 nachten afgesloten: op vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli vanaf 21.00 uur tot 07.00 uur de volgende ochtend.
  • Toerit Leiden-West A44 richting Amsterdam vanuit Leiden) blijft open
Luchtfoto asfalteren Torenvlietbrug

Comol5 voert tussen de Torenvlietbrug en de A44 asfalteringswerkzaamheden uit

Luchtfoto werkzaamheden kruising Voorschoterweg

Boskalis past o.a. de aansluiting Voorschoterweg/N206 aan

Omzetting verkeer naar nieuwe Torenvlietbrug

Aannemer Boskalis maakt van de afsluitingen van de Tjalmaweg gebruik om de omzetting van het verkeer over de huidige brug naar de nieuwe Torenvlietbrug te realiseren. Daarna krijgt de huidige brug een metamorfose, zodat de bruggen dezelfde uitstraling krijgen met dezelfde levensduur. Tijdens de afsluitingen van de Tjalmaweg worden ook voorbereidingen getroffen om het beweegbare deel (val) van de huidige Torenvlietbrug eruit te kunnen hijsen en wordt er gewerkt aan de aansluiting van de Voorschoterweg op de N206. Deze T-splitsing komt een aantal meter zuidelijker te liggen.

Boskalis maakt ook van de gelegenheid gebruik om op een aantal plekken het asfalt van de tijdelijke N206 te herstellen (o.a. ter hoogte van de Grote Watering).

Omleidingen en hinder

Autoverkeer en fietsers worden omgeleid middels bebording. De asfalteringswerkzaamheden, met name het freeswerk, kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving.

Hulpdiensten en bussen Arriva

Tijdens de avond/nachtafsluitingen (4 t/m 7 juli) kunnen de hulpdiensten en bussen van Arriva doorrijden, langs de werkzaamheden. Tijdens de weekendafsluiting (8 t/m 11 juli) worden hulpdiensten en bussen omgeleid.