In de tun­nel mon­te­ren we op dit moment de ven­ti­la­to­ren. Het gaat om 14 stuks met elk een gewicht van zo’n 2.000 kilo. De ven­ti­la­to­ren han­gen aan het ein­de van de tun­nel, in geval van een cala­mi­teit wordt de rook via één kant van de tun­nel weg­ge­bla­zen. Daar is dus veel blaas­kracht voor nodig, weten­de dat de tun­nel 2,5 kilo­me­ter lang is.

Twaalf stuks maken onder­deel uit van het regu­lie­re sys­teem, twee die­nen er als reserve.

En voor de oplet­ten­de kij­ker onder ons, op een van de foto’s zie je pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest. Hij was erbij toen ze één van de ven­ti­la­to­ren beves­tig­den. Zater­dag 2 juli zie je dit in een nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West.