Fiet­sers op de Omme­dijk­se­weg vol­gen van 15 maart tot en met 21 mei 2021 een kor­te omlei­dings­rou­te ter plaat­se van het A44 via­duct. De rou­te loopt via de Val­ken­burg­se­weg, langs de Oude Rijn. De omlei­dings­rou­te is nodig van­we­ge de bouw van het nieu­we via­duct boven de Ommedijkseweg. 

Op 17 en 18 maart is de weg in de avond/​nacht voor al het ver­keer afge­slo­ten, wan­neer de lig­gers voor het via­duct wor­den geplaatst.

Klik op onder­staan­de afbeel­ding voor een vergroting.