Er is van­daag een nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te uit­ge­zon­den op Omroep West, deze afle­ve­ring staat nu ook onli­ne. In deze afle­ve­ring ver­rast pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest een paar bewo­ners van de Leid­se wijk Ste­vens­hof met een bezoek aan de werk­zaam­he­den en werkt hij mee aan het pro­ject door het stor­ten van beton voor de ver­bre­ding van de A44.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.