Bos­ka­lis start­te vori­ge week met het ver­wij­de­ren van het bestaan­de rem­ming­werk aan de zuid­zij­de van de Toren­vliet­brug. Onder ande­re met hulp van dui­kers is een aan­tal palen onder water afge­brand. Na het ver­wij­de­ren van het oude rem­ming­werk is Bos­ka­lis gestart met de bouw van het nieu­we rem­ming­werk, dat wordt uit­ge­breid in ver­band met de nieuw te bou­wen Toren­vliet­brug, direct naast de bestaan­de brug. 

Het nieu­we rem­ming­werk is naar ver­wach­ting eind april klaar.

Op de foto’s hier­on­der zie en lees je meer over het ver­wij­de­ren van het remmingwerk.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler