Van­we­ge de ver­soe­pe­len­de coron­a­maat­re­ge­len is het digi­ta­le spreek­uur niet meer nodig. Je bent van­af woens­dag 9 maart weer van har­te wel­kom in de bouw­keet voor het weke­lijk­se inloopspreek­uur. Bos­ka­lis orga­ni­seert dit spreek­uur iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 uur – 16:00 in de hoofd­bouw­keet. Je kunt zon­der afspraak bin­nen wan­de­len en met het omge­vings­team van Bos­ka­lis in gesprek gaan.

Bos­ka­lis blijft ook op de gebrui­ke­lij­ke manie­ren bereikbaar:

Ga voor meer infor­ma­tie en de con­tact­mo­ge­lijk­he­den naar de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.