In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Zo gaan we nu star­ten met werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de bus onder­door­gang R‑net bij de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West. En ook is het van­af 9 maart weer moge­lijk om op woens­dag­mid­dag naar de bouw­keet te komen, dan is het spreek­uur weer vrij toe­gan­ke­lijk. Meer infor­ma­tie hier­over vind je op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.