Gis­te­ren werd het laat­ste tun­nel­seg­ment gepro­du­ceerd. Ruim 15.000 seg­men­ten van 9.000 kilo per stuk maak­te fabri­kant Max Bögl de afge­lo­pen ander­half jaar in de fabrieks­hal in Ham­min­keln, net over de grens in Duits­land. In het bij­zijn van pro­ject­ma­na­ger Boor­tun­nel Tho­mas Schu­bert werd het laat­ste seg­ment uit de mal gehaald.