Op 5 juni jl. maakten we bekend dat Boskalis niet met zwaar bouwverkeer via de Kooltuinweg, de Achterweg en de Zonneveldslaan rijdt. De afspraak was daarbij dat bouwverkeer, dat niet via een andere route kán rijden voor o.a. de aanvoer van zand, wel toegang krijgt. Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli 2020 vindt er o.a. zandtransport plaats via de Zonneveldslaan, de bouwweg op Project Locatie Valkenburg en de oversteek bij de Achterweg. De vrachtwagens rijden naar het terrein tussen de N206 en de Achterweg voor het uitvoeren van proeven met gelinjecties t.b.v. een waterdichte folieconstructie van de toekomstige N206 ir. G. Tjalmaweg. Op diverse locaties worden verkeersregelaars ingezet en er worden borden geplaatst om het verkeer te informeren. De route voor het bouwverkeer is afgestemd met de gemeente Katwijk.

Kaart route bouwverkeer

Route van het bouwverkeer

Woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 juli

Van woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 juli rijden er maximaal 50 vrachtwagens per dag voor het transport van zand en overig materiaal. De vrachtwagens rijden heen en weer via de Zonneveldslaan, de bouwweg Project Locatie Valkenburg (PLV) en de oversteek bij de Achterweg. Op de Zonneveldslaan en bij de oversteek met de Achterweg worden verkeersregelaars ingezet.

Proeven met gelinjectie

Het betreft vrachtverkeer voor het vervoer van zand, dat nodig is om de juiste ondergrond te maken voor het uitvoeren van de proef met gelinjectie. Het materieel voor de proef wordt 6 juli aangevoerd op diepladers en naar verwachting op 20 juli weer afgevoerd. De gelinjectie die straks aangebracht wordt in de verdiepte ligging van de Tjalmaweg is essentieel voor de bouwmethode die voor een waterdichte bouwkuip zorgt. In het voorjaar zijn proeven gedaan om de methode te verfijnen, deze proeven zijn hierop een vervolg. De locatie van het terrein van de proeven is ten zuiden van de Tjalmaweg, tussen de N206 en de Achterweg.

Artist impression werking bouwmethode

De uitkomst van de proeven is een belangrijke schakel in het verder perfectioneren van de bouwmethode voor de verdiepte ligging.