Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 12 oktober 2022 de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. In dit nieuwsbericht staat informatie over de besluiten en de terinzagelegging.

Partiële herziening provinciaal inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. De partiële herziening is nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet passen in het huidige PIP RijnlandRoute. Op de pagina Inpassinsplan N206 Europaweg vind je meer informatie over de herziening van het PIP.

Stukken ter inzage

Alle besluiten en bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage: van maandag 31 oktober tot en met maandag 12 december 2022. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitaal

Vanaf maandag 31 oktober tot en met maandag 12 december 2022 zijn de stukken digitaal in te zien:

Fysiek

Tijdens de terinzagelegging periode zijn de stukken fysiek in te zien op de volgende locaties:

 • Het Loket van de provincie Zuid-Holland
  adres: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
 • Informatiecentrum RijnlandRoute
  adres: Rietpolderweg 19, 2323 LL Leidschendam
  open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
 • Stadskantoor gemeente Leiden
  adres: Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
  open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.
Aankondiging informatieavond

Op dinsdag 8 november 2022, organiseren wij een informatieavond over de N206 Europaweg. Meer informatie over deze avond volgt binnenkort op de website.

Start werkzaamheden

Het is de verwachting dat er begin 2023 gestart wordt met de aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.