Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober vinden er tussen 8.00u en 19.00u heiwerkzaamheden plaats bij het viaduct Plesmanlaan bij de A44. In totaal worden er 20 funderingspalen geheid, wat per paal ca. 10 minuten duurt. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk in beide richtingen 1 rijbaan af te zetten op de Plesmanlaan. De capaciteit van de weg wordt hierdoor beperkt, maar alle richtingen zijn wel bereikbaar.

Omdat er een rijbaanafzetting nodig is, kunnen we deze werkzaamheden alleen uitvoeren in het weekend omdat er dan minder verkeer is.