In de afge­lo­pen twee jaar zijn voor de ver­schil­len­de bouw­kui­pen voor de ver­diep­te lig­ging N434 bij de Ste­vens­hof dam­wan­den aan­ge­bracht. Voor alle bouw­kui­pen geldt dat alle dam­wan­den er nu in zit­ten, en bij een aan­tal bouw­kui­pen zijn de dam­wan­den zelfs al weer ver­wij­derd omdat de beton­nen wan­den klaar zijn. Wat er nu nog in de grond zit, wordt in de vol­gen­de peri­o­des verwijderd:

  • Peri­o­de 1: begin novem­ber t/​m medio decem­ber 2020
  • Peri­o­de 2: eind febru­a­ri t/​m medio april 2021
Plan­ning per locatie

Onder­staand een glo­ba­le plan­ning per loca­tie. Voor actu­e­le infor­ma­tie houdt de web­si­te in de gaten of abon­neer je op de nieuws­alert om het laat­ste nieuws auto­ma­tisch in jouw mail­box te ontvangen.

2020

Nr. 1 – Tus­sen aqua­duct en A44
Start begin novem­ber, duur ca. 2 weken

Nr. 2 – Bij Buizerdbos
Start medio novem­ber, duur ca. 3 weken

Nr. 3 – Oost­zij­de aqua­duct (noord­kant)
Start medio novem­ber, duur enke­le dagen

Nr. 3 – Oost­zij­de aqua­duct (zuid­kant)
Start begin decem­ber, duur enke­le dagen

2021

Nr. 4. – Toe­rit A44 naar N434
Start eind febru­a­ri 2021, duur ca. 2 weken

Nr. 5 – West­zij­de A44
Start medio maart 2021, duur ca. 2 weken

Nr. 6 – Tus­sen aqua­duct en A44
Start begin april 2021, duur ca. 2 weken

Klik op de afbeel­ding voor een ver­gro­ting, num­mers cor­res­pon­de­ren met de kaart