Een bijzondere vracht: de dertien grootste en zwaarste onderdelen van de tunnelboormachine zijn gearriveerd in de haven van Schiedam. Per binnenvaartschip werden deze van de Duitse haven Kehl naar Nederland verscheept. In de Heavy Lift Terminal van Mammoet zijn de indrukwekkende onderdelen van onder meer het boorschild en de aandrijver van het schip gelost. Binnenkort transporteren we de onderdelen over de weg naar het werkterrein van Comol5 nabij Vlietland en de A4, waarna de tunnelboormachine kan worden opgebouwd in de startschacht. Begin juli starten we met boren.