Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. Er wordt onder meer een por­taal terug geplaatst. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Amsterdam
Dins­dag 23 april 22:00 – 5:30u HM 39,5 – 38,1
Woens­dag 24 april 23:00 - 5:00u HM 45,0 – 42,2 met een ver­keers­stop van 15 minu­ten om 1:30
Don­der­dag 25 april 22:00 – 5:30u HM 39,4 – 38,1& HM 45,0 – 44,0

Afrit 9 Lei­den-Zuid op de A44 rich­ting Amster­dam is in de avond en nacht van 25 april van 21.00 uur tot 05.00 uur afge­slo­ten. De afslui­ting is nood­za­ke­lijk voor het (ver)plaatsen van de vang­rail om ver­vol­gens geluids­scher­men aan te kun­nen bren­gen. De omlei­ding is aan­ge­ge­ven met omleidingsborden.

Rich­ting Den Haag
Don­der­dag 25 april 23:00 – 5:30u HM 37,1 – 39,1 & HM 41,9 – 43,0