De provincie vraagt professionals om de onderdoorgang Torenvlietbrug te verfraaien. In samenwerking met de gemeente Oegstgeest schrijft de provincie een openbare prijsvraag ‘Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest’ uit om een doorlopende kunsttoepassing te ontwerpen.

De onderdoorgang wordt daarmee voor voetgangers, fietsers en automobilisten een aantrekkelijke en verrassende omgeving. De provincie is van plan het winnende plan mee te nemen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Waarom een prijsvraag?

De Torenvlietbrug ligt over de Oude Rijn in 2 gemeenten: de oostoever in Oegstgeest en de westoever in Katwijk. Het maaiveld onder beide oevers wordt bij de werkzaamheden aan de Tjalmaweg opnieuw ingericht en voor publiek toegankelijk gemaakt. De provincie wil de Rijnoevers beleefbaar en bereikbaar maken en als aantrekkelijk verblijfsgebied inrichten. De prijsvraag betreft kunst op een nieuwe verticale wand langs een nieuw voetpad onder de Torenvlietbrug aan de zijde van Oegstgeest. Voor de Katwijkse oever wordt een onderdoorgang met een talud gerealiseerd.

Tentoonstelling

De provincie is voornemens om samen met de gemeente Oegstgeest eind 2019 een tentoonstelling te organiseren, waar de geldige inzendingen worden gepresenteerd. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen reacties geven, die worden meegenomen in de definitieve beslissing van de jury.

Procedure

De prijsvraag staat open voor professionele ruimtelijke ontwerpers, zoals architecten, industrieel ontwerpers, kunstenaars, civiel technici enzovoort. Geïnteresseerden in deelname kunnen een portfolio inzenden. De jury selecteert 4 inzenders om deel te nemen aan de prijsvraag.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest.

Meer informatie prijsvraag

Meer informatie over de prijsvraag, het reglement, de vakjury en het meedoen vindt u op de website van Architectuur Lokaal.