Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis, een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter. Nadat Gaia vori­ge week is inge­ze­gend, bouw­den we de afge­lo­pen dagen de eer­ste tun­nel­rin­gen in de start­con­struc­tie. Van­daag boor­de de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand van de bouw­kuip heen, waar­mee het boren daad­wer­ke­lijk is gestart.

Volg de boor!

Van­af nu kun je de voort­gang van het boor­pro­ces weer vol­gen via www.volgdeboor.nl. De rou­te gaat onder de Vliet, de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek, het land­goed Ber­bi­ce, de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten door. Een span­nen­de reis die dit najaar ein­digt bij de ont­vangst­schacht, bij de Ste­vens­hof in Leiden.