Van­mor­gen is de eer­ste paal geheid voor de fly-overs voor knoop­punt Hof­vliet. Dit knoop­punt zorgt straks voor de ver­bin­ding tus­sen de A4 en de geboor­de tun­nel van de N434. Het hei­werk neemt 11 weken in beslag, maar tij­dens de kerst­va­kan­tie wordt er niet geheid. Lees hier het bericht over de werk­zaam­he­den.