Deze week legt onze asfalt­ploeg een flin­ke hoe­veel­heid asfalt aan voor de ver­leg­ging van de Hof­vliet­weg in Lei­den. Om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, schui­ven we de weg een stuk­je op en rijdt het ver­keer tij­de­lijk om de werk­zaam­he­den heen. Vol­gen­de week woens­dag wordt de ver­leg­de Hof­vliet­weg in gebruik genomen.

Bekijk hier­on­der de foto´s van hoe het asfal­te­ren in z´n werk gaat. Met de spreid­ma­chi­ne wor­den de lagen asfalt aan­ge­bracht en met wal­sen ste­vig aan­ge­drukt. Op las­ti­ge stuk­jes wordt het asfalt met een sho­vel aan­ge­bracht en hand­ma­tig op z´n plek gelegd. De afwer­kers zor­gen voor een net­te afwer­king bij de ran­den en de aan­slui­ting op de oude weg. Daar­naast wordt geme­ten of het asfalt de juis­te breed­te en dik­te heeft.

Klik op onder­staan­de foto´s om te vergroten.
Foto­gra­fie: Han­nah Anthonysz