Het werd de afge­lo­pen maan­den steeds beter zicht­baar van­af de A4, de indruk­wek­ken­de onder­steu­nings­con­struc­tie voor de bekis­ting voor het knoop­punt Hof­vliet. Met over­span­nin­gen tot wel 65 meter en de wens het via­duct slank uit te voe­ren, wor­den de lig­gers van de fly-overs ter plaat­se gestort. Rede­lijk uniek in Neder­land, omdat steeds vaker met pre­fab wordt gewerkt. 

Na maan­den­lan­ge voor­be­rei­ding was het van­mor­gen zover: de eer­ste beton­stort vond plaats. De fly-overs, met een tota­le leng­te van 526 meter, zor­gen straks voor de ver­bin­ding tus­sen de A4 en de geboor­de tun­nel in de N434. Het knoop­punt heeft 14 steun­pun­ten, 12 over­span­nin­gen en 363 fun­de­rings­pa­len. Er wordt bij­na 10.000 kuub beton gestort (885 betonmixers).