De provincie Zuid-Holland heeft kennis genomen van de motie die op 26 september jl. door de raad van de gemeente Katwijk is ingediend over de tijdelijke verlegging van de N206. De gemeenteraad verzocht wethouder Rien Nagtegaal om aan gedeputeerde Floor Vermeulen te vragen verder onderzoek te (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden van een zuidelijke variant voor een tijdelijke verlegging van de N206. De provincie gaat hierover met de gemeente Katwijk in gesprek.

Informatieavond tijdelijke N206 1 oktober a.s.

In verband met deze ontwikkelingen verschuiven wij de (derde) informatieavond over de tijdelijke N206 naar een later moment.

Op het moment dat wij meer informatie beschikbaar hebben over dit onderwerp, communiceren wij hierover.